REG_MetabolicEngineering-Homepage

Life Sciences / Industriële biotechnologie

REG commercialiseert industriële biotechnologische processen, die aan onze klanten kosten-concurrerende, duurzame alternatieven bieden voor op aardolie gebaseerde chemicaliën, brandstoffen en andere producten. De kern van onze technologie bestaat uit biologische katalysatoren, die speciaal ontworpen zijn om veelvoorkomende hernieuwbare grondstoffen om te zetten in geschikte, geavanceerde en innovatieve producten. Meer informatie over onze producten.

Toonaangevend onderzoek

  • Bedrijfseigen methode voor de synthese van middellange en lange ketens (8 tot en met 18 koolstof) chemicaliën; ontwikkeld in onze R&D laboratoria in South San Francisco, Californië.
  • Aantoonbare ervaring met biotechnologische methoden om de moleculaire samenstelling te optimaliseren voor de klant, bijvoorbeeld op maat gemaakte chemische stoffen met specifiek geplaatste hydroxylgroepen.
  • Gepatenteerd proces voor gebruik van katalytische mogelijkheden van microbiologische metabolismen om op maat gemaakte eindproducten te maken in een milieuvriendelijk vergistingsproces.

Productiecapaciteit

  • Demonstratieschaal vergistingsinstallatie in Florida kan meer dan 200 ton per jaar produceren.
  • Bedrijfseigen technologie maakt de productie van verschillende producten mogelijk in onze vergistingsinstallatie.

Diverse grondstoffen, lage broeikasgasuitstoot

  • Het REG-technologieplatform kan verschillende grondstoffen gebruiken om moleculen met lage broeikasgasuitstoot te produceren alsmede vervangers voor chemicaliën uit palmolie.
  • Door middel van ons proces kunnen we goedkope grondstoffen gebruiken om concurrerende REG-chemicaliën te produceren. Het berekende koolstofreductie-effect van glycerolgrondstof voor wasmiddel-alcohols is 85 procent lager dan vergelijkbare producten.
Footer Border